Vietnamese

MymarReceivingBaptism

 

Chào Mừng Quý Vị Đến Với Gill Ministries

A.L. và Joyce Gill tích cực giảng dạy lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời cho các tín hữu khắp nơi trên thế giới qua đời sống cá nhân, qua những cuốn sách của họ, qua những tài liệu huấn luyện và qua sự giảng dạy trong Trường Mục Vụ Quốc Tế ISOM và các Học Viện Kinh Thánh khác.

Mục tiêu của họ là muốn nhìn thấy mỗi tín hữu hành động trong đức tin và thẩm quyền qua quyền năng của Đức Thánh Linh ~ ứng nghiệm lời của Chúa Giê-xu: “Những việc Ta làm thì các ngươi cũng sẽ làm!”

Những sách được liệt kê bên dưới dành cho cá nhân, Trường Kinh Thánh hay bất kỳ sự giảng dạy khác sử dụng. Các sách này được phép sao chép không cần xin phép. Gia đình Gills yêu cầu những sách nầy không được phép in bán để thu lợi nhuận nếu không có thư  cho phép của họ.

Để tải sách, bạn cần có chương trình Acrobat Reader, bạn có thể tải miễn phí tại www.adobe.com

Xin vui lòng kiên nhẫn vì kích thước của những file này có thể khiến việc tải phải mất một số thời gian

 

Các bài viết yêu thích

Những Bước Đến Với Phép Lạ Của Bạn

Phục Hưng Thật Là Gì?

Nhân Bội Những Hạt Giống Thời điểm và Định kỳ  

Dàn ý bài học: SỰ PHƯỚC HẠNH VÔ BIÊN

KINH SỢ TRƯỚC SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

CHÚA GIÊ XU ĐANG GÕ CỬA LÒNG CỦA CHÚNG TA 

Hình ảnh của tạo vật mới NCI

C-Viet-NCIKhám phá con người mà chúng ta được tạo dựng để trở thành! Sự bày tỏ đầy quyền năng về sự công chính khai phóng các tín hữu ra khỏi thất bại do những ý nghĩ tội lỗi, sự kết án, sự thấp kém và không xứng đáng để họ có thể trở nên phù hợp với hình ảnh của Ngài!

 

Download

Thẩm Quyền Người Tin Aut

C-Viet-AuthĐấng tạo hóa đã bày tỏ mục đích đời đời của Ngài dành cho nhân loại khi Ngài nói: “Hãy để họ quản trị!” Bạn sẽ bước đi trong sự dạn dĩ mới khi bạn sống trong sự đắc thắng trên Sa-tan cùng những thế lực ma quỷ trong đời sống hàng ngày và trong chức vụ của bạn!

 

Download

Sự Sống Siêu Nhiên Sup

C-Viet-SupThiết lập một mối thông công mới, gần gũi với Đức Thánh Linh. Khám phá cách vận hành của chín ân tứ Thánh Linh. Bạn sẽ thiết tha khao khát và thổi bùng những ân tứ này thành ngọn lửa khi bạn bước vào một đời sống mới trong sự sống siêu nhiên!

 

Download

Sự Cung Ứng của Đức Chúa Trời cho Sự Chữa Lành Heal

C-Viet-HealĐặt một nền tảng vững chắc trong Lời Đức Chúa Trời sẽ khai phóng đức tin để tiếp nhận hay phục vụ sự chữa lành cách hiệu quả. Trình bày chức vụ của Chúa Giê-xu và các sứ đồ như một khuôn mẫu cho sự chữa lành ngày nay.

 

Download

Ngợi Khen và Thờ Phượng PW

C-Viet-PWBày tỏ sự thay đổi đời sống, mục đích đời đời của Đức Chúa Trời trong sự ngợi khen và thờ phượng. Khai phóng các tín hữu bước vào những điều kỳ diệu được mô tả trong Kinh Thánh trong sự ngợi khen mãnh liệt trong đời sống hàng ngày của họ. Các tín hữu sẽ học cách bước vào sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng riêng tư.

 

Download

ĐỨC TIN to bài hát in Su Siêu Nhiên Faith

C-Vietnamese-FaithTìm hiểu làm thế nào bạn có thể di chuyển vào cõi mới của đức tin – Làm thế nào bạn có thể làm khai thác hùng mạnh của Thiên Chúa. Đó là thời gian cho các tín hữu để phát hành đức tin của họ – Để bước vào cõi siêu nhiên – Thể hiện sự vĩ đại của Thiên Chúa cho tất cả thế giới.

 

Download

Sự Vinh Hiển… Sự Hiện Diện… Của Đức Chúa Trời Glory

C-Vietnamese-GloryThật là một ngày kỳ diệu chúng ta sống trong! Chúng ta có thể trải nghiệm vinh quang Thiên Chúa. Nó đang được thể hiện xung quanh chúng taNhưng vinh quang của Ngài là gì Thật là một ngày kỳ diệuchúng ta sống trong! Chúng ta có thể trải nghiệm vinh quang Thiên Chúa. Nó đang được thể hiện xung quanh chúng taNhưng vinh quang của Ngài là gì

 

Download

Phép Lạ Trong Sự Truyền Giáo Eva

C-Vietnamese-EvaKhám phá cách chúng ta, như nhân vật trong sách Công-vụ, có thể kinh nghiệm dấu kỳ phép lạ về sự chữa lành trong đời sống của chúng ta khi chúng ta trở thành một phần trong mùa gặt vĩ đại cuối cùng qua phép lạ truyền giáo!

 

Download

Cầu Nguyện Đem Thiên Đàng Đến Thế Gian Pra

C-Viet-PrayKhám phá cách chúng ta có thể khai phóng quyền năng, thẩm quyền, vương quốc và ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện ở thế gian củng như trên thiên đàng. Qua sự cầu thay, cầu nguyện theo Lời Chúa, sự cầu nguyện trong đức tin và hiệp ý, bạn có thể thay đổi đời sống, gia đình và thế giới của bạn.   

 

Download

Hội Thánh Đắc Thắng ChT

C-Vietnamese-ChTChúa Giê-xu phán: “Ta sẽ xây dựng hội thánh của Ta và các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó.” Sách Công-vụ là câu chuyện hội thánh trong sự hành động và đó là một mô hình để phục hồi dấu kỳ phép lạ trong hội thánh của Ngài hiện nay!

 

Download

Quà tặng Bộ - Tông Đồ, Tiên Tri, Nhà Truyền Giáo, Mục Sư, Giáo Viên MiG

C-Viet-MiGChúa Giê-xu đã ban cho con người các ân tứ. Hãy khám phá cách những ân tứ nầy cùng nhau tuôn đổ trong hội thánh “để chuẩn bị dân sự của Chúa cho những công tác phục vụ.” Nghiên cứu nầy sẽ giúp nhiều người hiểu sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ!

 

Download

Mô Hình Sự Sống Pat

C-Vietnamese-PatNền tảng phong phú về những lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời sống động trong đề tài nghiên cứu nầy. Những lời tiên tri về sự đến của Đấng Mê-si, những sự kiện, những khuôn mẫu và những phép lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước tiết lộ kế hoạch và mục đích đời đời của Đức Chúa Trời hiện nay.

 

Download

donate_spr-sum