Lingdom Pusat Pelatihan

 

Endriky ny Olom-Baovao

c-Malagasy-NCIMalagasy NCI~ Endriky ny Olom-Baovao
Notontosain’I A.L. sy Joyce Gill 

 Vakio na Download  

Ny Fahefan’ny Mino

C-Malagasy-AutMalagasy Aut~ Ny Fahefan’ny Mino 
Nosoratan’i A.L. Gill

 Vakio na Download

Ny Fiainana Tsy Takatry Ny Saina

C-malagsy-SupNy Fiainana Tsy Takatry Ny Saina
Amin’ny Alalan’ny Fanomezan’ny Fanahy Masina

Malagasy (Sup)

Notontosain’i A.L. & Joyce Gill

Vakio na Download

Finoana Miaina Amin’ny Tontolon’ny Tsy Takatry Ny Saina

 

C-Malagasy-FaiFinoana Miaina Amin’ny Tontolon’ny Tsy Takatry Ny Saina
Malagasy (Fai)

Notontosain’i A.L. sy Joyce Gill


 Vakio na Download

Ny Fiahian’Andriamanitra amin’ny Fanasitranana

C-Malagasy-HealMalagasy Hea ~ Ny Fiahian’Andriamanitra amin’ny Fanasitranana
Nosoratan’i A. L sy Joyce Gill

 Vakio na Download

Fiderana sy Fiankohofana

c-Malagasy-P&WMalagasy P&W ~ Fiderana sy Fiankohofana
Notontosain’l A.L. sy Joyce Gill

Vakio na Download

Ny Fiangonana Mpandresy Tarafina amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly

c-Malagasy-Prayer

Malagasy  Pra~ Ny Fiangonana Mpandresy
Tarafina amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly

A.L. & J. Gill
Vakio na Download

Ny Voninahitr’ … Ny Fanatrehan’ … Andriamanitra Notontosain’i

C-Malagsy-GloryMalagasy Glory
Ny Voninahitr’ … Ny Fanatrehan’ … Andriamanitra

Notontosain’i Dr. A.L. sy Joyce Gill

Vakio na Download
Ny Fahagagan’ny Filazantsara

C-Malagasy-MEvMalagasy MiE ~ Ny Fahagagan’ny Filazantsara
Notontosain’i John Ezekiel

 Vakio na Download

Ny Fiangonana Mpandresy Tarafina amin’ny bokin’ny Asan’ny Aposto

C-Malagasy-ChT

Malagasy ChT ~ Ny Fiangonana Mpandresy Tarafina amin’ny bokin’ny Asan’ny Aposto 
Notontosain’i A.L. sy Joyce Gill
Vakio na Download

Ny Fanomezam-Pahasoavana Amin’ny Asa Fanompoana

Malagasy MiG ~ Ny Fanomezam-Pahasoavana Amin’ny Asa Fanompoana c-Malagasy-MiG
Notontosain’I A.L. Gill

Vakio na Download  

Fiainana Maodely Ao amin’ny Testamenta Taloha


C-Malagasy-PattMalagasy Pat ~ Fiainana Maodely Ao amin’ny 
Testamenta Taloha
Nosoratan’i A.L. sy Joyce Gill

Vakio na Download